SU FM Plezante Radio...Nienofske Karnavalhits gedierende tien weken!
Mieër moet er auigelauik nie gezeit werren...of toch? Allé tein, maskien nog 't ieën en 't ander....
Wie zemmen? Woërom doemet? Ver wie doement? En nog wa zjieëverderau...
Wau zenj ier aul gedreven jonge meensjken/Karnavalisten, allé de misjte toch...oever die twieë of drau lieërekke ou djekkers een klappemen nie newooër.
En somen mokemen Karnavalsradio, goed of slecht, da moeje zelf moër ooëtjmoken, fauitj es wel dammen ieën ver ieën beginnerkes zenj in de wieëreld van radio.
Dus ver de slimmerikken onder auiljen, ge kentj et al peizen ei...e versprekingsken of e maleurken za rap gebeerd zauin!
Soit, wauiljen gonj oos da nie ooëntrekken...en gauiljen?....gauiljen moetj er geweun van genieten en isj goe kennen lachen!
Want da es ba SU FM 't vernomste, dagge gauiljen auiljen ammezeerd én damme wauiljen oos ammezeern!
Interviewkes, showkes, poll's, gezjieëver en oneuzelauitj....en liekes....veeeeel liekes! Da meegde op SU FM verwachtn!
Niki, Gerrit, Vitsken, Grauizjen, Lindie, Margot, Pieter, Glen, Jenske Pitta, Sammeken, Carre, Tim, Jorn en Curry...(nen eup dasjterieërs baieën allé) gonj 10 weken lank auiljen stem zauin op 106.6 in Nienof en 106.9 ver gisbeirgen.
Genietj er af! Ném!
 
Alaaf...en een dikke bees!
Het SU FM-team
 
 

 

SuFm.be